Aktivity

logo        Kontakty – Czech POINT     

Detekce, identifikace a sledování objektů z UAV pomocí strojového vidění

RVVI ID: FW01010548

Cílem projektu je vytvořit autonomní bezpilotní systém, který bude umožňovat pohyb robotických strojů na základě vyhodnocení obrazu z kamer a dalších senzorů v reálném čase s využitím detekčního algoritmů používající standardní metody počítačového vidění.

Pokročilé metody monitorování provozu bezdrátových sítí

RVVI ID: TJ02000332

Projekt je zaměřen na společný výzkum a vývoj v oblasti inteligentní analýzy provozu bezdrátových sítích postavených na komunikačních standardech rodiny IEEE 802.11. Cílem je dosáhnout na konci projektu softwarového řešení (samostatný softwarový modul), zajišťujícího pokročilý podrobný monitoring bezdrátového provozu a včasnou detekci současných i budoucích kybernetických (informačních) bezpečnostních incidentů v bezdrátových sítích. K tomuto účelu bude také sloužit i uvažované řešení bezdrátové sondy (funkční vzorek dosažený také v poslední roce projektu), která mj. nabídne i možnosti pro další výzkum v oblasti bezpečnosti bezdrátových sítí, ale hlavně jedinečné rozšířené možnosti v oblasti radiového spektra k naslouchání bezdrátové multi-kanálové a multi-protokolové komunikace.

 • 2020

  Platforma pro vizualizaci dat s využitím prvků rozšířené reality pro složky záchranného systému, zahájení: 2020, ukončení: 2027
  Detail

 • 2018

  Inovativní systém řízení a monitoringu nn a vn napěťových hladin energetických sítí chytrých měst, zahájení: 2018, ukončení: 2025
  Detail

  Kyber-fyzikální dvojče městské infrastruktury zítřka, zahájení: 2018, ukončení: 2025
  Detail

  Dopady kybernetické bezpečnosti na regulované oblasti smart meteringu, zahájení: 2018, ukončení: 2025
  Detail

 • 2017

  Pokročilé behaviorální modely aplikační vrstvy pro efektivní analýzu provozu v podnikových sítích, zahájení: 2017, ukončení: 2025
  Detail

 • 2011

  Aplikovaný výzkum inteligentních systémů pro sledování energetických sítí, zahájení: 2011, ukončení: 2019
  Detail

 • 2009

  Aplikovaný výzkum a vývoj systémů dálkového měření kvality dodávky elektrické energie, zahájení: 2009, ukončení: 2017
  Detail

 • 2004

  Aplikovaný výzkum zabezpečené internetové komunikace se vzdálenými koncovými zařízeními v energetice, zahájení: 2004, ukončení: 2009
  Detail

Soubor:IEEE logo.svg – Wikipedie        File:Scopus logo.svg - Wikimedia Commons

Book on LPWAN Technologies for IoT and M2M Applications: Security in Low Power Wide Area Networks: State-of-the-Art and Development towards the 5G

2020 | Fujdiak, Mikhaylov, Štůsek, Mašek, Ahmed, Malina, Parambage, Vozňák, Mlýnek, Pouttu | Detail

The chapter delivers the detailed discussion of the potential security threats, features, and mechanisms for the low power wide area (LPWA) networks in general, and the three dominant LPWA technologies – LoRaWAN, cellular Internet of Things (IoT) (e.g., Cat-NB1) and Sigfox, which currently dominate the market, in particular. We start by identifying the key actors, their interrelations and interfaces in the context of a generalized LPWA network architecture, and then determine the potential security threats and attack vectors. Next, we specify sixteen major security features and discuss how each of the three technologies approaches each feature. This manner of presentation enables not only to develop an in-depth understanding of the security mechanism underlying particular LPWA technology but also facilitates comparison of the approaches taken by the technology developers and implementers. Finally, we also take a look in the future – towards the time when LPWA technology might get integrated with the 5G. Specifically, we focus on the the security aspects related to the use of LPWA and IoT as a part of the 5G, identify the gaps and discuss some of the further steps to be taken.

Security and Performance Trade-offs for Data Distribution Service in Flying Ad-Hoc Networks

2019 | Fujdiak, Pokorný, Zobal, Popov, Stankovič, Mlýnek, Mrnušťík, Blažek, Musil, Mišurec | Detail

This paper focuses on the data distribution service (DDS) middleware and its publish/subscribe logic – a topic that has recently regained popularity in both academia as well as industry. DDS is a well-known approach based on publish-subscribe logic. Therefore, only brief introduction of the issue is given followed by practical evaluation of current, available and real implementations from the security and performance point of view. The analysis and evaluation is performed to aid comparison of competing DDS implementation, and thus could serve well as an input to decision-making about which of these solutions is best suited for a given situation. Finally, the practical performance evaluation is performed via several different scenarios to effectively compare the currently most-used DDS implementations.

 • 2021

  MLÝNEK, P.; RUSZ, M.; BENEŠL, L.; SLÁČIK, J.; MUSIL, P. Possibilities of Broadband Power Line Communications for Smart Home and Smart Building Applications. SENSORS, 2021, roč. 21, č. 1, s. 1-17. ISSN: 1424-8220.
  Detail

  SLÁČIK, J.; MLÝNEK, P.; RUSZ, M.; MUSIL, P.; BENEŠL, L.; PTÁČEK, M. Broadband Power Line Communication for Integration of Energy Sensors within a Smart City Ecosystem. SENSORS, 2021, roč. 21, č. 10, s. 1-27. ISSN: 1424-8220.
  Detail

 • 2020

  SLÁČIK, J.; MLÝNEK, P.; MUSIL, P.; BENEŠL, L.; HLAVNIČKA, J. Smart Substation Emulation for BPL Evaluation. In 2020 21th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 2020. s. 1-4. ISBN: 978-1-7281-9479-0.
  Detail

  MUSIL, P.; MLÝNEK, P.; SLÁČIK, J.; POKORNÝ, J. Simulation-Based Evaluation of the Performance of Broadband over Power Lines with Multiple Repeaters in Linear Topology of Distribution Substations. Applied Sciences - Basel, 2020, roč. 10, č. 19, s. 1-24. ISSN: 2076-3417.
  Detail

 • 2019

  FUJDIAK, R.; BLAŽEK, P.; CHMELAŘ, P.; DITTRICH, P.; VOZŇÁK, M.; MLÝNEK, P.; SLÁČIK, J.; MUSIL, P.; JURKA, P.; MIŠUREC, J. Communication Model of Smart Substation for Cyber-Detection Systems. In CN 2019: Computer Networks. Communications in Computer and Information Science. 26th International Conference, CN 2019, Kamień Śląski, Poland, June 25–27, 2019, Proceedings. 2019. s. 256-271. ISBN: 978-3-030-21951-2. ISSN: 1865-0929.
  Detail

 • 2017

  FUJDIAK, R.; MLÝNEK, P.; BEZZATEEV, S.; MUKA, R.; SLÁČIK, J.; MIŠUREC, J.; RÁŠO, O. Lightweight Structures of Big Numbers for Cryptographic Primitives in Limited Devices. In 2017 9th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). Mnichov: 2017. s. 289-293. ISBN: 978-1-5386-3434- 9.
  Detail

  FUJDIAK, R.; MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J.; SLÁČIK, J. Simulation of intelligent public light system in smart city. In 2017 Progress In Electromagnetics Research Symposium - Spring (PIERS). 2017. s. 1-6. ISBN: 978-1-5090-6269- 0.
  Detail

 • 2015

  MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J.; KOLKA, Z.; FUJDIAK, R.; SLÁČIK, J. Narrowband Power Line Communication for Smart Metering and Street Lighting Control. In 13th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems - PDeS 2015. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). Cracow, Poland: 2015. s. 215-219. ISSN: 2405-8963.
  Detail

  FUJDIAK, R.; MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J.; PETRÁK, T. Verification of Genetic Algorithm in Dynamic Traffic Light Management. In Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunication and Signal Processing, TSP 2015. 1. Prague, Czech Republic: Asszisztencia Szervezo Kft., 2015. s. 314-318. ISBN: 978-1-4799-8497- 8. ISSN: 1805- 5435.
  Detail

 • 2014

  MLÝNEK, P.; KOUTNÝ, M.; MIŠUREC, J.; KOLKA, Z. Measurements and Evaluation of PLC Modem with G3 and PRIME Standards for Street Lighting Control. In Proceeding of 2014 18th IEEE International Symposium on Power Line Communications and Its Applications. 2014. s. 238-243. ISBN: 978-1-4799-4961- 8.
  Detail

© Copyright - CyberGrid group