Aktivity

logo        Kontakty – Czech POINT     

 • 2020

  Platforma pro vizualizaci dat s využitím prvků rozšířené reality pro složky záchranného systému, zahájení: 2020, ukončení: 2027
  Detail

  Analýza, detekce a mitigace hrozeb dostupnosti síťových služeb, zahájení: 2020, ukončení: 2027
  Detail

  Detekce, identifikace a sledování objektů z UAV pomocí strojového vidění, zahájení: 2020, ukončení: 2027
  Detail

  Výzkum systémových prvků pro zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti infrastruktury chytrého měření, zahájení: 2020, ukončení: 2027
  Detail

  Nová generace systému pro digitalizaci pohybu v reálném čase, zahájení: 2020, ukončení: 2027
  Detail

 • 2019

  Využití umělé inteligence pro zajištění kybernetické bezpečnosti Smart City, zahájení: 2019, ukončení: 2025
  Detail

 • 2018

  Inovativní systém řízení a monitoringu nn a vn napěťových hladin energetických sítí chytrých měst, zahájení: 2018, ukončení: 2025
  Detail

  Kyber-fyzikální dvojče městské infrastruktury zítřka, zahájení: 2018, ukončení: 2025
  Detail

  Národní centrum kompetence pro Kyberbezpečnost, zahájení: 2018, ukončení: 2028
  Detail

  Dopady kybernetické bezpečnosti na regulované oblasti smart meteringu, zahájení: 2018, ukončení: 2025
  Detail

 • 2017

  Pokročilé behaviorální modely aplikační vrstvy pro efektivní analýzu provozu v podnikových sítích, zahájení: 2017, ukončení: 2025
  Detail

  Pokročilé metody monitorování provozu bezdrátových sítí, zahájení: 2017, ukončení: 2025
  Detail

 • 2011

  Aplikovaný výzkum inteligentních systémů pro sledování energetických sítí, zahájení: 2011, ukončení: 2019
  Detail

 • 2009

  Aplikovaný výzkum a vývoj systémů dálkového měření kvality dodávky elektrické energie, zahájení: 2009, ukončení: 2017
  Detail

Detekce, identifikace a sledování objektů z UAV pomocí strojového vidění

RVVI ID: FW01010548

Cílem projektu je vytvořit autonomní bezpilotní systém, který bude umožňovat pohyb robotických strojů na základě vyhodnocení obrazu z kamer a dalších senzorů v reálném čase s využitím detekčního algoritmů používající standardní metody počítačového vidění.

Pokročilé metody monitorování provozu bezdrátových sítí

RVVI ID: TJ02000332

Projekt je zaměřen na společný výzkum a vývoj v oblasti inteligentní analýzy provozu bezdrátových sítích postavených na komunikačních standardech rodiny IEEE 802.11. Cílem je dosáhnout na konci projektu softwarového řešení (samostatný softwarový modul), zajišťujícího pokročilý podrobný monitoring bezdrátového provozu a včasnou detekci současných i budoucích kybernetických (informačních) bezpečnostních incidentů v bezdrátových sítích. K tomuto účelu bude také sloužit i uvažované řešení bezdrátové sondy (funkční vzorek dosažený také v poslední roce projektu), která mj. nabídne i možnosti pro další výzkum v oblasti bezpečnosti bezdrátových sítí, ale hlavně jedinečné rozšířené možnosti v oblasti radiového spektra k naslouchání bezdrátové multi-kanálové a multi-protokolové komunikace.

Soubor:IEEE logo.svg – Wikipedie        File:Scopus logo.svg - Wikimedia Commons

 • 2022

  FUJDIAK, R.; MIKHAYLOV, K.; POSPÍŠIL, J.; POVALAČ, A.; MIŠUREC, J. Insights into the Issue of Deploying a Private LoRaWAN. SENSORS, 2022, roč. 22, č. 5, s. 1-22. ISSN: 1424-8220.
  Detail

  MLÝNEK, P.; MAŠEK, P.; FUJDIAK, R.; SLÁČIK, J. Roll-out chytrých elektroměru s NB-IoT/LTE Cat M – reálné zkušenosti. Sborník konference ČK CIRED 2022. České Budějovice: EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o., 2022. s. 1-9. ISBN: 978-80-908793-0-0.
  Detail

  BENEŠL, L.; MLÝNEK, P.; PTÁČEK, M.; VYČÍTAL, V.; MIŠUREC, J.; SLÁČIK, J.; RUSZ, M.; MUSIL, P. Cable Monitoring Using Broadband Power Line Communication. SENSORS, 2022, roč. 22, č. 8, s. 1-20. ISSN: 1424-8220.
  Detail

  MLÝNEK, P.; MAŠEK, P.; FUJDIAK, R.; SLÁČIK, J. Kybernetická bezpečnost chytrých elektroměru s NB-IoT/LTE Cat M – reálné zkušenosti. Sborník konference ČK CIRED 2022. 2022. s. 1-9. ISBN: 978-80-908793-0-0.
  Detail

 • 2021

  SLÁČIK, J.; MLÝNEK, P.; RUSZ, M.; MUSIL, P.; BENEŠL, L.; PTÁČEK, M. Broadband Power Line Communication for Integration of Energy Sensors within a Smart City Ecosystem. SENSORS, 2021, roč. 21, č. 10, s. 1-27. ISSN: 1424-8220.
  Detail

  SIKORA, M.; FUJDIAK, R.; MIŠUREC, J. Analysis and detection of application-independent slow Denial of Service cyber attacks. In 2021 IEEE International Conference on Intelligence and Security Informatics (ISI). San Antonio, Texas, USA: IEEE, 2021. s. 1-6. ISBN: 978-1-6654-3838-4.
  Detail

 • 2020

  MLÝNEK, P.; FUJDIAK, R.; KŘENA, B.; MRNUŠTÍK, P.; APVRILLE, L. Co-Engineering Gap Analysis of ANSI/ISA‑62443‑3‑3. International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems, 2020, roč. 9, č. 1, s. 1-9. ISSN: 1805-5443.
  Detail

  SLÁČIK, J.; MLÝNEK, P.; MUSIL, P.; BENEŠL, L.; HLAVNIČKA, J. Smart Substation Emulation for BPL Evaluation. In 2020 21th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 2020. s. 1-4. ISBN: 978-1-7281-9479-0.
  Detail

  MUSIL, P.; MLÝNEK, P.; SLÁČIK, J.; POKORNÝ, J. Simulation-Based Evaluation of the Performance of Broadband over Power Lines with Multiple Repeaters in Linear Topology of Distribution Substations. Applied Sciences - Basel, 2020, roč. 10, č. 19, s. 1-24. ISSN: 2076-3417.
  Detail

 • 2019

  FUJDIAK, R.; BLAŽEK, P.; CHMELAŘ, P.; DITTRICH, P.; VOZŇÁK, M.; MLÝNEK, P.; SLÁČIK, J.; MUSIL, P.; JURKA, P.; MIŠUREC, J. Communication Model of Smart Substation for Cyber-Detection Systems. In CN 2019: Computer Networks. Communications in Computer and Information Science. 26th International Conference, CN 2019, Kamień Śląski, Poland, June 25–27, 2019, Proceedings. 2019. s. 256-271. ISBN: 978-3-030-21951-2. ISSN: 1865-0929.
  Detail

  MLÝNEK, P.; ŠILHAVÝ, P.; SLÁČIK, J.; MUSIL, P.; BLAŽEK, P. Broadband PLC on Medium Voltage - Performance Measurements. In Proceeding of ICUMT 2019. 2019. s. 1-5. ISBN: 978-1-7281-5763-4.
  Detail

  FUJDIAK, R.; MLÝNEK, P.; SLÁČIK, J.; MIŠUREC, J.; VOZNAK, M.; ORGON, M. Investigating the Suitability of Blockchain for Smart Grid. In 2019 20th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 2019. s. 225-230. ISBN: 978-1-7281-1334-0.
  Detail

 • 2017

  FUJDIAK, R.; MLÝNEK, P.; BEZZATEEV, S.; MUKA, R.; SLÁČIK, J.; MIŠUREC, J.; RÁŠO, O. Lightweight Structures of Big Numbers for Cryptographic Primitives in Limited Devices. In 2017 9th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). Mnichov: 2017. s. 289-293. ISBN: 978-1-5386-3434- 9.
  Detail

  FUJDIAK, R.; MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J.; SLÁČIK, J. Simulation of intelligent public light system in smart city. In 2017 Progress In Electromagnetics Research Symposium - Spring (PIERS). 2017. s. 1-6. ISBN: 978-1-5090-6269- 0.
  Detail

 • 2015

  MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J.; KOLKA, Z.; FUJDIAK, R.; SLÁČIK, J. Narrowband Power Line Communication for Smart Metering and Street Lighting Control. In 13th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems - PDeS 2015. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). Cracow, Poland: 2015. s. 215-219. ISSN: 2405-8963.
  Detail

  FUJDIAK, R.; MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J.; PETRÁK, T. Verification of Genetic Algorithm in Dynamic Traffic Light Management. In Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunication and Signal Processing, TSP 2015. 1. Prague, Czech Republic: Asszisztencia Szervezo Kft., 2015. s. 314-318. ISBN: 978-1-4799-8497- 8. ISSN: 1805- 5435.
  Detail

 • 2014

  MLÝNEK, P.; KOUTNÝ, M.; MIŠUREC, J.; KOLKA, Z. Measurements and Evaluation of PLC Modem with G3 and PRIME Standards for Street Lighting Control. In Proceeding of 2014 18th IEEE International Symposium on Power Line Communications and Its Applications. 2014. s. 238-243. ISBN: 978-1-4799-4961- 8.
  Detail

Book on LPWAN Technologies for IoT and M2M Applications: Security in Low Power Wide Area Networks: State-of-the-Art and Development towards the 5G

2020 | Fujdiak, Mikhaylov, Štůsek, Mašek, Ahmed, Malina, Parambage, Vozňák, Mlýnek, Pouttu | Detail

The chapter delivers the detailed discussion of the potential security threats, features, and mechanisms for the low power wide area (LPWA) networks in general, and the three dominant LPWA technologies – LoRaWAN, cellular Internet of Things (IoT) (e.g., Cat-NB1) and Sigfox, which currently dominate the market, in particular. We start by identifying the key actors, their interrelations and interfaces in the context of a generalized LPWA network architecture, and then determine the potential security threats and attack vectors. Next, we specify sixteen major security features and discuss how each of the three technologies approaches each feature. This manner of presentation enables not only to develop an in-depth understanding of the security mechanism underlying particular LPWA technology but also facilitates comparison of the approaches taken by the technology developers and implementers. Finally, we also take a look in the future – towards the time when LPWA technology might get integrated with the 5G. Specifically, we focus on the the security aspects related to the use of LPWA and IoT as a part of the 5G, identify the gaps and discuss some of the further steps to be taken.

Security and Performance Trade-offs for Data Distribution Service in Flying Ad-Hoc Networks

2019 | Fujdiak, Pokorný, Zobal, Popov, Stankovič, Mlýnek, Mrnušťík, Blažek, Musil, Mišurec | Detail

This paper focuses on the data distribution service (DDS) middleware and its publish/subscribe logic – a topic that has recently regained popularity in both academia as well as industry. DDS is a well-known approach based on publish-subscribe logic. Therefore, only brief introduction of the issue is given followed by practical evaluation of current, available and real implementations from the security and performance point of view. The analysis and evaluation is performed to aid comparison of competing DDS implementation, and thus could serve well as an input to decision-making about which of these solutions is best suited for a given situation. Finally, the practical performance evaluation is performed via several different scenarios to effectively compare the currently most-used DDS implementations.

© Copyright - CyberGrid group – Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Technická 3082/12, Královo Pole, 61600 Brno