Slide KYBERBEZPEČNOST ○ Moderní a aplikovaná kryptografie
○ Analytika, automatizace a provenience
○ Kritická infrastruktura a průmyslové systémy
○ Sociotechnické aspekty
 • Čím se zabýváme?

  Pracovní skupina se věnuje komplexnímu pojetí kybernetické bezpečnosti pro oblasti informačních technologií (IT) a operačních technologií (OT), převážně pak v aplikačních oblastech průmyslu, energetiky, zdravotnictví a kritické i nekritické infrastruktury podniků, obcí, měst a státu. Z expertízy lze mj. zmínit lehkou kryptografii, postkvantovou problematiku, detekci anomálií, automatizaci kyberbezpečnostních procesů pomocí umělé inteligence a strojového učení, a sociotechnické aspekty včetně sociálního inženýrství, kyberkriminality či kyberterorismu.

 • Jaké služby nabízíme?

  • Komerční kontraktní výzkumu či spolupráce v národních i mezinárodních dotačních programech
  • Cvičení, školení a trénování v oblasti kybernetické bezpečnosti
  • Vývoj, optimalizace a prototypování kryptograficky bezpečných řešení
  • Pentesting, fuzzying, zátěžové testy, bezpečnostní audit a compliance

© Copyright - CyberGrid group