Slide ENERGETICKÉ SÍTĚ ○ Komunikace a bezpečnost v energetice
○ Smart Grids a Smart Cities
○ Kvalita elektrické energie
○ Komunikace v distribučních sítích
○ Chytré elektroměry
○ Analýzy dat a predikční modely
 • Čím se zabýváme?

  Pracovní skupina se věnuje komunikačním a přenosovým technologiím pro energetiku. Navrhuje komunikační řešení, vyvíjí komunikační moduly či jednotky, provádí analýzy spolehlivosti/zranitelnosti a realizuje zátěžové a funkční testy. Dále zkoumá a vyvíjí řešení pro analýzu, predikci a vyhodnocení přenášených dat a dalších parametrů v rámci pokročilé analytiky, senzoriky či měření. V neposlední řadě pak ovlivňuje řadu trendů participací na nejnovějších technologických konceptech a samotné spolupráci s předními provozovateli přenosové i distribuční soustavy, přispívání do regulačních rámců i samotného národního akčního plánu – NAP SG.

 • Jaké služby nabízíme?

  • Komerční kontraktní výzkum či spolupráce v národních i mezinárodních dotačních programech
  • Testování: laboratorní, experimentální, bezpečnostní, spolehlivostní, zátěžové i funkční
  • Testování funkčních i užitných parametrů řešení nasazených v terénu
  • Vývoj, prototypování, predikční analytika, simulace, modelování a compliance

Partneři

ČEZ, a. s.

E.ON Distribuce, a.s.

MEgA – Měřící Energetické Aparáty, a.s.

ČEPS, a.s.

© Copyright - CyberGrid group